איל הופמקלר - בונה כינורות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשתות, אביזרים וכלים

 
סטודיו לתיקון כלי נגינה
בניית צ'לו
שימור צ'לו
שיפוץ קשתות לכלי נגינה
שיפוץ צ'לו
איל הופמקלר
אייל הופמקלר